Berlin (EAST SEA) Sonntag, Dezember 20th, 2020 / 22:47

(Tiếng Việt) Ngoại trưởng Mỹ, Philippines điện đàm về phán quyết PCA và ‘lợi ích chung’ ở Biển Đông

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 4

Related Posts