Berlin (EAST SEA) Montag, Februar 15th, 2021 / 22:48

(Tiếng Việt) Thể hiện sức mạnh ở Thái Bình Dương, Mỹ đưa siêu tàu ngầm mang 154 tên lửa

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 3

Related Posts