Berlin (EAST SEA) Donnerstag, April 15th, 2021 / 21:54

(Tiếng Việt) Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Đối ngoại sẽ đóng vai trò tiên phong kết nối Việt Nam với các xu thế phát triển lớn của thế giới

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 24

Related Posts