Berlin (EAST SEA) Samstag, März 19th, 2022 / 17:35

(Tiếng Việt) Tưởng niệm những binh phu có công ra Hoàng Sa cắm mốc, dựng bia chủ quyền của Việt Nam

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 18

Related Posts