Berlin (EAST SEA) Dienstag, April 4th, 2023 / 08:43

(Tiếng Việt) Bãi cạn Vũng Mây, sự cố sập nhà giàn Ba Kè và sự khắc nghiệt của biển cả

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 212

Related Posts