Berlin (EAST SEA) Freitag, August 4th, 2023 / 22:56

(Tiếng Việt) TQ ngụy tạo chứng cứ chủ quyền với 2 xác tàu đắm tại bãi Tư Chính

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 110

Related Posts