Berlin (EAST SEA) Montag, September 11th, 2023 / 21:17

(Tiếng Việt) Đối tác chiến lược toàn diện là cấp độ cao nhất trong hệ thống thứ bậc đối tác ngoại giao của Việt Nam

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 78

Related Posts