Berlin (EAST SEA) Samstag, März 30th, 2024 / 15:46

(Tiếng Việt) Nga bác bỏ yêu sách chủ quyền của Mỹ với 1 triệu km2 diện tích đáy biển

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 21

Related Posts