Berlin (EAST SEA) Sonntag, April 30th, 2023 / 09:08

(Tiếng Việt) Mỹ đưa oanh tạc cơ chiến lược đến Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 63

Related Posts