Berlin (EAST SEA) Donnerstag, Oktober 12th, 2023 / 00:10

(Tiếng Việt) Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản: Việt Nam là thành viên tích cực giúp ASEAN trở thành nhân tố nòng cốt cho hòa bình khu vực

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 78

Related Posts