Berlin (EAST SEA) Dienstag, April 23rd, 2024 / 18:33

(Tiếng Việt) Kênh đào Phù Nam – Techo có thể ‘rút’ mất 30% lượng nước chảy về sông Hậu

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 7

Related Posts