Berlin (EAST SEA) Montag, August 14th, 2023 / 21:39

(Tiếng Việt) TQ tuyên bố tạo được hệ thống vũ khí laser hoạt động liên tục

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 57

Related Posts