Berlin (EAST SEA) Sonntag, Mai 2nd, 2021 / 23:27

(Tiếng Việt) Đại sứ Hà Kim Ngọc dự lễ nhậm chức Tư lệnh các lực lượng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 8

Related Posts