Berlin (EAST SEA) Donnerstag, Januar 20th, 2022 / 15:35

(Tiếng Việt) Mỹ bác bỏ “các quyền lịch sử” và “chủ quyền” của TQ với hơn 100 thực thể ở vùng biển này

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 27

Related Posts