Berlin (EAST SEA) Sonntag, Juli 17th, 2022 / 18:35

(Tiếng Việt) TQ lắp đặt trái phép cấu trúc lớn có mái che màu xanh bí ẩn ở Biển Đông

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 83

Related Posts