Berlin (EAST SEA) Freitag, Januar 26th, 2024 / 22:24

(Tiếng Việt) Lực lượng lục quân Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn và con đường hiện đại hóa bộ binh

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 138

Related Posts