Berlin (EAST SEA) Dienstag, August 31st, 2021 / 22:02

(Tiếng Việt) Đức gia nhập Hiệp định Hợp tác chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền ở khu vực Châu Á

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 52

Related Posts