Berlin (EAST SEA) Samstag, Oktober 1st, 2022 / 11:44

(Tiếng Việt) Công nghệ quân sự – Lần đầu tiên chính phủ „đèn giao thông“ phê chuẩn xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Xê Út

Leider ist der Eintrag nur auf Vietnamesisch verfügbar.

Aufrufe: 63

Related Posts